środa, 25 maja 2016

Konstrukcja sztachetki PCV na plot i furtę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz informowania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz kilku wypadków.

Stawianie ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu do urzędu z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Ogrodzenie PVC na plot i furtę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu a także planowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania balustrady PVC na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane plot z plastiku na plot i bramę ze sztachetek jest nieadekwatne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku gdy planowane sztachetki z PCV na plot i furtę ze sztachetekprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zainicjowania prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz